Duurzaamheid

Van Ruiten Food is actief bezig met het verduurzamen van zowel de productieprocessen als de productiefaciliteit. Er wordt een proactief milieubeleid gehanteerd, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het beperken van energieverbruik
  • Het scheiden van afvalstromen
  • Reduceren van transportkilometers door groupage

Tevens participeert Van Ruiten Food in diverse andere initiatieven die de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten ten goede komen.

Enkele toegepaste initiatieven:

  • Het produceren van een toenemend aantal keten duurzaamheid producten
  • Het gebruik van groene stroom.
  • Hoeveelheid plastic reduceren.
Duurzaamheid